Massage voor mensen met een beperking, handicap en/of stoornisMassage voor kinderen/volwassenen  met ASS, ADHD en syndroom van down enz.
Door de jaren heen heb ik naast mijn beroep ambulant begeleidster werken met kinderen en volwassenen met een stoornis of aanverwante stoornissen, handicap en of lichamelijke/geestelijke beperking gezien en gevoeld dat een aanraking essentieel  is in mijn contact met mijn cliënten. Het aanraken is een taal zonder stem die aangevoeld moet worden zowel van de persoon zelf als voor mij als masseur. Ik zie dat mensen met een vorm van autisme en/of ADHD en downsyndroom zeer veel baat hebben bij een massage. Deze massages zijn voor elke persoon uniek: er is geen standaardmassage die bij iemand met ASS (Autisme Spectrum Syndroom), ADHD of downsyndroom toegepast kan worden. Een reeks van sessies is nodig om te achterhalen welke vorm van massage/aanraking het gewenste effect sorteert.
Voor jonge kinderen geldt dat deze sessies in het bijzijn van (een van de) ouders plaatsvindt, zodat ook zij bekend raken met het massageritueel dat voor hun kind het meest gunstige effect heeft opdat zij dat desgewenst eveneens bij hun kinderen kunnen toepassen.
Het is ook mogelijk dat ik de behandeling alleen met het kind doe en elke keer schriftelijk verslag uit breng over de gang van zaken tijdens de sessie en de bereikte vorderingen.
Op die manier hebben de ouders “de handen even vrij”.

Iets oudere kinderen kunnen met regelmaat een massage ondergaan, zodat het concentratievermogen toeneemt en zij zich door de dag heen prettiger zullen voelen.

Mijn massages worden ondersteunt met:

De voeldoos hier zitten allerlei verschillende attributen in waarin geëxperimenteerd wordt met het voelen. (Het niet directe contact). Dit kan ook verder ondersteunt worden met warmte knuffels en koude en warme stenen. Leuke verhalen wat eerst uitgevoerd kan worden op een pop of een beer. En voor wie het al helemaal niet meer spannend of onprettig vind kan het op de kleding of zelfs op de huid, maar alles in jou tempo!

Ik gebruik pictogrammen waarin we samen van te voren gaan overleggen wat er gaat gebeuren alleen met instemming van jou!

 Enkele gunstige effecten van massage bij mensen met beperking handicap of stoornis zijn:

  • minder stress;
  • afname van spierspanning;
  • een verbeterd slaappatroon;
  • een beter concentratievermogen;
  • gemakkelijker oogcontact maken;
  • minder agressief gedrag;
  • het vergroten van zelfvertrouwen;
  • soms actiever gedrag;
  • minder afkeer voor aanraking.