Coaching Ouder en KindWat is kind/jongeren coaching

De kind- jongerencoach helpt kinderen om zich bewuster te worden van de kwaliteiten en talenten die het kind al heeft. Als kindercoach kijk je mee met de ouders en geef je handvatten om mee te helpen in het veranderproces van het kind. Ik werk oplossingsgericht, praktisch en toekomst gericht, coachen is voor mij begeleiding op weg naar verandering.

Als coach kun je behulpzaam zijn door:

1. Intensief te luisteren naar wat iemand wel en niet vertelt zonder daarover een oordeel te hebben

2. De jongere op verschillende manieren naar het probleem te laten kijken waardoor hij of zij een beter begrip krijgt van het probleem en hij/zij weer in staat is om zelf oplossingen te zien

3. Mee te denken en oefeningen te laten doen die het zelfvertrouwen vergroten waardoor iemand in allerlei situaties beter in staat is het “heft in eigen hand te nemen”

4. Vragen te stellen die jongeren zullen helpen om een eigen antwoord te vinden op het probleem bij:

 • De ontwikkeling van zelfvertrouwen
 • Het uiten en begrijpen van emoties
 • Stoppen met pesten of gepest worden
 • Verbeteren sociale vaardigheden
 • Omgaan met de scheiding van ouders
 • Geen aansluiting te vinden met medeleerlingen
 • Angst/faalangst
 • Gedragsproblemen (boosheid, agressie, liegen, opstandig)
 • Onrust, zich niet kunnen concentreren
 • Ouder-kind onbegrip
 • Hoog gevoeligheid
 • Puberen
 • Doelloosheid/ Hangen en niet vooruit te branden
 • Problemen op school
 • Concentratie problemen
 • Agressiviteit

 

Intake kind en ouders

Allereerst is er een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In het kennismakingsgesprek tussen ouder(s)/verzorger(s) en mij wordt de hulpvraag zo concreet mogelijk geformuleerd. In dit gesprek bespreken we de situatie en bepalen we de doelen die jullie met mij willen behalen. Het is belangrijk “een  klik” met elkaar te hebben en daardoor voldoende gezamenlijk vertrouwen om te gaan starten met het veranderproces.

Vaak doe ik dit aan de hand van een intake formulier (dat stuur of email ik ) zodat ik meer tijd heb om mij te kunnen verdiepen in de hulpvraag, voordat we het gesprek aangaan.

Het gesprek en werkwijze

Door mijn houding creëer ik openheid in het contact met het kind/de puber. Ik zorg voor een veilige omgeving, waardoor het kind- puber zichzelf kan zijn. Ik reageer direct en eerlijk. Kernwaarden daarbij zijn: serieuze aandacht, luchtigheid, humor en acceptatie. We kijken samen naar wat goed gegaan is in het verleden en wat voor successen er behaald zijn. Hierdoor krijgt het kind/de puber vertrouwen in zichzelf en komt het kind zelf in beweging.

De eerste sessie begint met het stellen van coachvragen, inzichtvragen en het schetsen van  beelden. Ik werk met het kind/de puber vanuit wat goed is gegaan, vanuit de positieve momenten uit het leven van het kind. Zo ga ik samen met het kind naar de veranderende situatie. Ik zet het kind in beweging waardoor het kind zelf bij zijn/haar kwaliteiten kan komen.

Ik sluit mij aan bij het kind “het kind gaat samen op weg met de coach”. Door middel van verschillende oplossingsgerichte spel- en interventietechnieken gaan we op zoek naar de oplossing. Ik gebruik daarvoor onder andere:

 • de “wensenenvelop”
 • spelen, praten, metaforen, fantasieverhalen
 • schilderen
 • rollenspellen

De aanpak is mede afhankelijk van de interesses. Soms ga ik voetballen of naar buiten met een kind (altijd in overleg met de ouders).

Als u het prettiger vindt dat ik thuis het kind spreek en ook daar de gesprekken aan ga tijdens het coachen kan dat. Hoeveel sessies er in totaal nodig zijn, is afhankelijk van de hulpvraag en van het verloop van de sessies. In de meeste situaties kan volstaan worden met 3 tot 6 sessies. Voorafgaand wordt een schatting gemaakt.

Een kind kan opdrachten meekrijgen voor of na een sessie. Het is belangrijk dat de ouders en de omgeving het kind positief tegemoet treden en het complimenteren met elk stapje op de goede weg.

Indien nodig neem ik ook tussentijds contact met u op.

Na een aantal sessies (soms tussentijds) volgt een oudergesprek. Er wordt bekeken hoe het thuis gaat, er wordt besproken wat er tijdens de sessies is gedaan (dit na overleg met het kind over wat er verteld mag worden). We kijken dan samen of het nog nodig is er een vervolg aan te geven. Er kan gekozen worden voor afronding of een vervolg. Het aantal van de vervolgafspraken hangt af van de bereidheid om te veranderen, hoe complex het probleem is en de ondersteuning vanuit de thuissituatie.